NL
Welkom bij Worx Media: ontwerpers en producenten van audiovisuele content voor alle bestaande platforms. Vanuit onze verbeeldingskracht, een mix van instinct, passie en gezond verstand, werken wij met creatieve ideeën aan optimale effectiviteit in producties voor bedrijven, overheid, non-profit en televisie.
Graag laten wij u hier kennismaken met onze veelzijdigheid aan de hand van recent werk. Producties voor tevreden klanten, omdat hun boodschap goed bekeken en gewaardeerd worden door de doelgroep.
Natuurlijk gaan we ook voor uw organisatie enthousiast aan de slag. Als u contact met ons opneemt, vertellen we u graag meer over hoe wij onze creatieve aanpak combineren met een strakke productie.
De uitvoering van uw opdrachten is bij Worx Media altijd een teamprestatie. Door een team, waarvan ieder lid op basis van individuele capaciteiten en ervaring is geselecteerd, om de kwaliteit van het hele team hoog te houden.

Als onze visie en motivatie u bevallen, maar u heeft nu geen acute zaak voorhanden, dan nodigen wij u uit om uw interesse en contactgegevens met ons te delen, zodat wij met elkaar in verbinding kunnen blijven.

UK
Welcome to Worx Media: designers and producers of audiovisual content for all existing platforms. With our power of imagination, a mix of instinct, passion and common sense, we work with creative ideas to boost effectiveness in productions for enterprises, government, non-profit and television.

Let us introduce you to our versatility by showing you some of our recent work. Productions for our satisfied customers, because their message has been viewed and appreciated by their target audience.

Naturally we are also keen to work for your organization. If you contact us, we would be happy to further inform you about how we combine our creative approach with a well organised and planned production.

Fulfilling your orders at Worx Media is always a team performance, whereby each team member has been selected by individual qualification and experience, to maintain the team’s high quality level.

If you are interested in our vision and motivation, but you don’t have an immediate project at hand, we would highly appreciate it if you leave us your contact details so we can stay in touch.

Back to Top